خانه های متروک اسکاندیناوی

خانه های متروک اسکاندیناوی

خانه های متروک اسکاندیناوی

خاص ترین خانه های متروک اسکاندیناوی

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم تعدادی از خاص ترین مناطق و طبیعت های دنیا در منطقه ی اسکاندیناوی وجود دارند و دلیل آن طبیعت خار ق العاده و فرهنگ مردم این منطقه بخصوص کشور نروژ است. عکاسی که عکس های خارق العاده ی زیر را تهیه کرده است، دچار نوعی بیماری تنفسی و ایمنی بوده که نمی توانسته در شلوغی و جمعیت زیاد دوام بیاورد. او تصمیم می گیرد تا به منطقه ی اسکاندیناوی در اروپا سفر کند و از طبیعت بکر و تمیز آن استفاده کند. بعد از سفر، فکر بکری به ذهن او می رسد. او به کشورهای سوئد و نروژ سفر می کند و تصمیم می گیرد تا از کلبه های متروک و خاص این کشورها عکاسی کند. با الی گشت همراه شوید: